Odsek za stomatolosku protetiku sa zubnom tehnikom

Sluzba za stomatolosku protetiku sa zubnom tehnikom se bavi:

Dijagnostikom i terapijom svih oblika bezubosti i krezubosti u vidu izrada mobilnih zubnih nadoknada, totalne i parcijalne proteze po najsavremenijim stomatoloskim principima.

Pravo na usluge i izrade zubnih nadoknada imaju svi gradjani stariji od 65. godina.

Ambulanta se nalazi u Decijem dispanzeru na adresi: Kralja Petra I 79, Kikinda Tel: 0230 / 316 – 210