Odsek za oralnu hirurgiju

Oralna hirurgija obuhvata sve hirurške intervencije u usnoj duplji kao što su: vadjenje zuba, hirurško vadjenje impaktiranih umnjaka, vadjenje zaostalih korenova, operacija na korenu zuba u cilju uklanjanja periapikalnih procesa ( apikotomija ), nivelacija alveolarnog grebena i druge intervencije kao deo pripreme mekih i koštanih struktura u ustima za što bolju protetsku rehabilitaciju. Sve intervencije se zakazuju i potreban je uput izabranog stomatologa.

I zdravstvena stanica se nalazi na adresi: Svetosavska 53 , Kikinda tel: 0230/ 436 243