Skolica za trudnice

Mere zastite zuba treba sprovoditi tokom citavog zivota pocevsi i pre nicanja zuba, tj. tokom trudnoce. Zbog toga su posebno znacajna ciljna grupa za preventivan rad- trudnice. 
Skolica za trudnice u Kikindi je pocela sa radom 2016. godine u prostorijama Kulturnog Centra. Od prve grupe polaznika krenulo je i predavanje stomatologa sa temom “Osmehni se zdravo”, a kasnije je to prosireno na dve teme koje se obradjuju: prva koja se odnosi na samo oralno zdravlje trudnica i druga koja obuhvata sve nedoumice buducih mama o mlecnim zubima kod deteta.
Predavanja i radionice vezane za oralno zdravlje odrzavaju se dva puta mesecno i njihov cilj je:
– Izgraditi blizak odnos, poverenje izmedju doktora stomatologije sa trudnicama i njihovom porodicom.
– Kvantifikovati zdravstveno -kulturoloski i higijenski problem trudnica i porodica sa decom do druge godine.
– Isticanje znacaja odrzavanja i unapredjenja pravilne licne i oralne higijene.
– Promena modela ponasanja i usvajanja pravilne tehnike higijene usta i zuba u ciljnoj grupi.
– Upoznavanje ciljne grupe sa priborom i preparatima za oralnu higijenu.
– Kontrola oralnog zdravlja.
Na godisnjem nivou program Skolice za trudnice isprati 150 trudnica, uglavnom prvorotki.