Rad u skolama i zabavistima

U sklopu rada stomatoske sluzbe, ambulante decije stomatologije i sve seoske ambulante organizuju zdravstveno promotivni rad u svim vrticima i nizim razredima osnovih skola u Kikindi. Taj rad je organizovan u vidu predavanja na odredjenu temu (odrzavanje oralne higijene, ishrana) i prakticnog dela, gde se deci na pristupacan nacin pokazuje pravilna tehnika pranja zuba.