Akreditacija

Akreditiacija je proces u kojem se utvrdjuje da li odredjena ustanova ispunjava standarde vezane za obavljanje njenih delatnosti. Status akreditovane ustanove se obezbedjuje radom u definisanom i dokumentovanom sistemu koji je usaglasen sa zahtevima medjunarodnog standarda. Ispunjenost ovih zahteva se proverava od strane nacionalnog akreditacionog tela, u ovom slucaju Akreditacionog tela Srbije (ATS) koji je i sam akreditovan od strane Evropske komisije za akreditaciju.

Dom Zdravlja je definisao i dokumentovao svoj sistem kvaliteta, kao i da sprovodi sve procese koji se odvijaju u okviru tog sistema i da upravlja tim procesima. Dom Zdravlja se prvi put akreditovao 15.10.2014. na tri godine, a potom 11.12.2018. na sedam godina, sto je veliki uspeh jer je prvi put tada akreditovana stomatologija a svega pet zdravstvenih ustanova na primarnom nivou ima akreditovanu stomatologiju.

Ustanova koja dobije status akreditovane ustanove dobija sertifikat na odredjen period, nakon cega se postupak ocenjivanja ponavlja. U toku trajanja akreditacije, Akreditaciono telo sprovodi redovne, godisnje nadzore u cilju provere da li ustanova radi u skladu sa zahtevima referentnog standarda.